ATAAF Girona ÀREA PROFESSIONAL  
   
 
 
06GEN12

MUFACE. EL DIA 20 UN ÚNIC MODEL DE RECEPTA


El dia 20 de gener finalitza el termini per a que MUFACE accepti les dues receptes coexistents. A partir d'aquesta data solament serà vàlida la recepta de color gris. Desapareix així la recepta de MUFACE de color blava.

Recordem que:

L’absència de la diligència o diligència incompleta del farmacèutic ( diligència sense signatura o signatura sense diligència) en les condicions establertes en aquests concert , comporta la Causa de devolució M3 ( devolució del marge professional).

L’absència de la data de prescripció (una de les dades obligatòries relatives al metge prescriptor), comporta la Causa de devolució A7 (devolució total). Per tant, caldrà que consti sempre la data de prescripció, tot i que en la recepta hi hagi el núm. d’odre i la data prevista de dispensació.

 
11DES12

ELS MEDICAMENTS D'ÚS HOSPITALARI NO ESTAN SUBJECTES A APORTACIÓ DE L'USUARI

 Sanitat aclareix que els antiretrovirals contra el VIH i altres fàrmacs com l'interferó beta, els anticoagulants, etc. són d'ús hospitalari encara que dispensin de manera ambulatòria i no estan subjectes a cap aportació de l'usuari

En relació a les informacions publicades sobre la modificació de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat vol fer els següents aclariments:

Al Reial Decret 28/2012, de mesures de consolidació i garanties del sistema de la Seguretat Social, publicat al BOE l'1 de desembre, s'introdueix una esmena que modifica l'article 94bis punt 1 de la Llei de garanties i ús racional de els Medicaments. L'esmena queda d'aquesta manera:

"S'entén per prestació farmacèutica ambulatòria la que es dispensa al pacient mitjançant recepta mèdica o ordre de dispensació hospitalària a través d'oficina o serveis de farmàcia".

L'únic canvi que s'introdueix és equiparar la recepta mèdica amb l'ordre de dispensació ambulatòria. Aquesta modificació ja s'introduïa en el Reial Decret-Llei 16/2012 de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema.

La finalitat principal d'aquesta modificació és recollir la realitat de la farmàcia hospitalària, que ja no només la formen els medicaments que s'administren als pacients ingressats, sinó que també són de dispensació ambulatòria, encara que a l'hospital.

Actualment, i dins el projecte de l'extensió de l'e-Salut, la progressiva implantació de la recepta electrònica per a tot el territori nacional i en tots els àmbits, requereix d'una homogeneïtzació en les denominacions de la prescripció dels medicaments.

Això no vol dir, de cap manera, que els pacients hospitalitzats hagin de haver d'aportar res pels medicaments que reben. Cap pacient ingressat ha de pagar pels fàrmacs i productes sanitaris que rep.

També estan totalment exempts d'aportació dels pacients als quals es recepta medicaments anomenats d'ús hospitalari. És el cas de tots els antiretrovirals contra el VIH / sida, i en la mateixa situació estan altres, com l'interferó beta, els anticoagulants, etc.

Es tracta d'una mesura dirigida als medicaments i productes sanitaris que actualment es dispensen en oficina de farmàcia, a més de farmàcia hospitalària, i que estaven subjectes a aportació de l'usuari. Aquests podran tenir-la al cas que es prescriguin per dispensació hospitalària ambulatòria.

El Sistema Nacional de Salut compta amb el sistema d'aportació reduïda (4,13 euros com a màxim) per garantir l'accés a medicaments per a malalties greus o cròniques, siguin de dispensació hospitalària o d'oficina de farmàcia.

 
30OCT12

ISDIN PRESENTA LAMBDAPIL, LA NOVA GAMMA CONTRA L'ALOPÈCIA

 

 
02OCT12

MEDICAMENTS NO FACTURABLES A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE

 Han estat exclosos del Sistema Nacional de la Salut els següents medicaments:

 952382 GINE CANESTEN 10% TUB 5 G.
 986034 NOLVADEX 20MG 30 COMPRIMITS RECUBERTS AMB PEL.LÍCULA.
 664876 RIVASTIGMINA STADA 2MG./ML 120 ML. SOLUCIÓ ORAL.
 669861 NEOBRUFEN RETARD 800MG. 40 COMPRIMITS D'ALLIBERANT PROLONGAT.
 664460 HARMINIA 2MG/ML FLASCÓ 120ML. SOLUCIÓ ORAL.

 
18SET12

ISDIN PRESENTA LAMBDAPIL, LA NOVA GAMMA CONTRA L'ALOPÈCIA

 El Laboratori Isdin ha presentat una nova gama de productes per la prevenció y el tractament de la caiguda del cabell.

 Es tracta de tres productes concretament:

 -LAMBDAPIL loció anticaiguda.
 -LAMBDAPIL càpsules anticaiguda.
 -LAMBDAPIL xampú anticaiguda.

 La presentació d'aquesta gamma s'ha fet a l'Hotel AC de la ciutat de Girona davant d'una trentena de professionals farmacèutics, entre titulars i tècnics-auxiliars, el dia 27 de setembre al migdia.


 
21SET12

LLANÇAMENT DEL MICRALAX SUPOSITORIS

 Supositoris de glicerina MICRALAX.

Són una solució per alleujerir el restrenyiment ocasional.

 Els tens en 3 formats:

- adults
- nens
- lactants


 
18SET12

LLISTAT DE VACUNES ANTIGRIPALS TEMPORADA 2012-2013


 
12SET12

ELS "EXOI" EN ALTRES RÈGIMS NO MODIFIQUEN

 En relació als medicaments que a partit de l'1 de setembre segueixen financiats per indicacions concretres (Medicaments EXOI), US informen que MUFACE, ISFAS I MUGEJU no adoptaran cap mesura especial en la dispensació i facturació d'aquests medicaments. Aquestes entitats deixen sota la responsabilitat del metge presceiptor la prescripció d'aquests medicaments per les indicacions fananciades. Així doncs, en aquests casos, només serà necessari la presentació de la recepta mèdica degudament complimentada, sense cap requisit especial.

 

 
06SET12

RETIRADA LOTS DE ZALDIAR 20 COMPRIMITS EFERVESCENTS

 

 

 
31AGO12

1 SETEMBRE.MEDICAMENTS EXCLOSOS DEL SNS

 
21AGO12

PUBLICAT AL BOE ELS MEDICAMENTS EXCLOSOS A PARTIR DE L'1 SETEMBRE

 El, 17 d'agost de 2012, s'ha publicat al BOE la Resolució en la qual s'especifica el LLISTAT DELS 417 MEDICAMENTS QUE SERAN EXCLOSOS DE L'OFERTA DEL SNS A PARTIR DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2012.

Podeu consultar el document a:


http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/17/pdfs/BOE-A-2012-10952.pdf

 

 
13JUN12

Farmaciola

ELS MEDICAMENTS AMB APORTACIÓ REDUÏDA REBEN CANVI DE PRESTACIÓ

 En el BOE núm. 138 de 9 de juny s'ha publicat la següent Resolució:

 Resolució de la Direcció General de Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salud i Farmàcia, per la que s'actualitza la quantitat màxima corresponent als medicaments que pertanyen als grups ATC, aportació reduïda.

 Amb aquesta resolució s'actualitza l'aportació màxima pels medicaments del grup ATC amb aportació reduïda i les prescripcions de campanya sanitària, fixant-la a 4.13 euros (fins aquest moment era de 2.64 euros).

 Aquest nou import entrarà en vigor a partit de l'1 de juliol del 2012. s.
 
06JUN12

Col·legi de Farmacèutics de Girona

RDL 16/2012.MESURES URGENTS PER LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA

 
15MAI12

Farmaciola

PER VIATJAR ASSEGUREM-NOS LA FARMACIOLA

 Ara que aviat vindran les vacances d'estiu, molts companys aprofiten per a viatjar. Per aquest motiu recordem que quan es viatja és molt important tenir una bona farmaciola per a qualsevol imprevist.

 La farmaciola és una cosa indispensable a l'hora de viatjar. En aquest manual per a viatgers exposem diversos consells per a viatjar preparat.

 A part dels medicaments que per raons específiques ens han estat receptats i dels quals, com ja s'ha dit, cal anar proveïts suficientment per a tot el viatge, sense oblidar dur també la recepta corresponent, és aconsellable prepara la nostra pròpia farmaciola que resolgui la petita emergència que pugui sorgir (Recordem que en alguns països serà difícil trobar al moment una farmàcia).

 La nostra farmaciola podria incloure:

   Tiretes, esparadrap, gasos i un parell de benes.
   Mercurocrom, Betadine o desinfectant similar.
   Termòmetre.
   Analgésics (aspirina, Gelocatil o Nolotil).
   Antipiréticos i antihistamínics.
   Antidiarreics i laxants.
   Antiácid estomacal.
   Pastilles contra el mareig.
   Algun antibiòtic d'ampli espectre que no ha d'utilitzar-se de forma indiscriminada doncs és poden afeblir els defenses.
   Crema de cacao com protecció labial.
   Protector solar.
   Repelent de mosquits.
   Pastilles de clor per a purificar l'aigua.
   Xeringues d'un sol ús amb els seves agulles

 Si s'adquireixen medicaments en països en vies de desenvolupament s'ha de controlar la seva data de caducitat. En alguns països els medicaments és venen per unitats d'acord amb la quantitat receptada pel metge pel que no és necessari comprar la caixa o el flascó sencers.

 Malalts especials i dones embarassades. Totes les mesures preventives són especialment importants en pacients amb malalties cròniques o sota circumstàncies fisiològiques especials com l'embaràs.

 Els malalts crònics han de:

   Anar proveïts d'una informació de la seva dolència que permeti en cas de necessitat conèixer la seva malaltia.
   Planificar amb temps el seu viatge perquè el seu metge pugui prendre els mesuris oportunes.
   Dur medicació suficient per a tota la durada del viatge i uns dies més.
   Dur un breu informe del seu metge, si pot ésser en anglès.

 Els diabètics han de dur la seva medicació per duplicat en la maleta i en la bossa de viatge per si una dels dues és perd. A més han de dur sempre a mà tabletes de glucosa i algun aliment (entrepà, fruits secs, etc.) Durant el viatge han de respectar els horaris de menjars i caminar uns deu minuts cada dues hores. En els viatges cap a l'aquest o a l'oest han de tenir en compte els canvis horaris a l'efecte d'administració d'insulina. En cas de diarrees, han de controlar la glucemia i la presència de cetones en orina. Abans de sortir de viatge, han de comunicar a l'Agència de Viatges la seva malaltia a fi que se sol·liciti de la companyia aèria menjar especial per a diabètics a bord dels avions.

 Els al·lèrgics als ous han de fer constar la seva al·lèrgia en cas de vacunar-es ja que algunes vacunes estan contraindicades (és el cas de la vacuna de la febre groga). Els al·lèrgics a picades de vespa o abella o a segons que aliments (ostres, crustacis, etc.) han d'anar proveïts d'adrenalina i corticoides per a tractar crisi agudes. Per als pacients amb malalties cardiovasculars (insuficiència cardiaca, angina de pit o arritmies) no són aconsellables els viatges fins que hagin passat uns tres mesos donis que el seu procés és consideri estabilitzat. Igualment han d'esperar entre dues i sis setmanes els pacients amb infart de miocardi o accidents vasculars cerebrals.

 És recomana que les dones embarassades deixin per al seu segon mes de gestació els viatges ja que així hauran superat els problemes comuns del primer trimestre (vòmits, risc de embriopatía, etc). Algunes companyies no admeten dons en els últimes sis setmanes d'embaràs i poden exigir un certificat del metge de l'embarassada i el corresponent descarrec de responsabilitats abans de permetre'ls pujar a l'avió. En l'embaràs augmenta el risc de tromboembolisme pel que durant el viatge amb avió haurà d'exercitar els cames almenys una vegada per hora.

Viatjar

 Durantl'embaràs, en general, estan contraindicades els vacunes amb microorganismes atenuats. En cas d'estar embarassada, consulti sempre al seu metge abans d'iniciar un viatge i d'inocular-s'uneixi vacuna. El paludisme és especialment greu en aquestes circumstàncies, tant per a la mare, com per al fetus, pel que haurien d'extremar-se'ls mesuris de protecció per a evitar la picada de mosquits.
 
11MAI12

Dermatitis Atòpica

LA DERMATITIS ATÒPICA. TRACTAMENT I PREVENCIÓ

 La dermatitis atòpica  (o èxema atòpic) és una malaltia dermatològica caracteritzada per lesions seques, escatoses, i molt pruriginoes. Les plaques vermelles apareixen en general entre l'edat de 3 mesos i 2 anys. Aproximadament 10% dels nens en són afectats. Els seus efectes acostumen a minvar i desaparèixer a partir dels 12 anys.

 La dermatitis atòpica sobrevé en individus genèticament predisposats a l'atòpia i a les seves manifestacions (per exemple l'asma, la rinitis). Un dels factors predominants en la gènesi de la dermatitis atòpica és la sequedat cutània.

 La dermatitis atòpica és una malaltia crònica que evoluciona per empentes, amb períodes de calma on les lesions són mínimes, bé que sempre presents. Existeixen sovint factors que provoquen els influxos (que han de ser identificats i ser combatuts): al·lèrgies, calor, suor, estrès... La malaltia pot retrocedir espontàniament després d'alguns anys d'evolució.

 EL TRACTAMENT

 Utilització de pomades glucocorticoides sota estricta vigilància mèdica en el moment de les crisis

 Utilització d'antihistamínics en cas de pruïja.

 En casos severs es pot utilitzar:

 Inhibidors de la calcineurina:

   Protopic.
   Elidel, Rizan.
   Prednisona (via oral).

 En formes molt rebels:

   Antidepressius tricíclics.
   Fototeràpia.
   Immunodepressors (metotrexat, azatiorpina o ciclosporina.

 PREVENCIÓ:

   Evitar els canvis de temperatura sobtats, així com les temperatures extremes que ressequen la pell.
   Evitar els aires condicionats que treuen la humitat de l'ambient.
   Bany amb sabons sobregrassos.
   Evitar els sabons agressius.
   Utilització d'emol.lients ("hidratants") després la neteja.
   Evitar que les llanes entrin en contacte amb el cos, privilegiar el cotó i treure les etiquetes.
   Evitar àcars, florits, tabac,  animals domèstics, contagis d'herpes.
   Res de règim alimentari en particular (excepte al·lèrgia alimentària provada).
   Vacunar de manera normal el nen (paper agreujant infeccions).
   Aconsellar l'alletament maternal prolongat.
   Evitar la diversificació alimentària precoç.
   Contraindicació formal de l'automedicació.
 
08MAI12

Serum

SERUM AVENE, PER A PELLS MADURES

 Amb concentrat d'actius revitalitzants per una cura de joventut Serenage Serum Vital Nutri-redensificant conté glicoleol, un nou actiu que rellança la síntesi dels lípids de les cèl · lules de la pell. Gràcies al seu efecte "dipòsit" allibera la funció de les necessitats de la pell, al costat del àcid linoleic i l'àcid gras essencial Omega 6 per combatre la sequedat cutània i reforçar la protecció de la pell. De la mateixa manera, els fragments d'àcid hialurònic (HAF) redensifican i reforcen, afavorint la síntesi natural de l'àcid hialurònic per la pell madura que recupera la densitat i fermesa. Té un terme mat que proporciona un efecte allisador immediat.
 
11ABR12

Dentiblanc

DENTIBLANC EXTRAFRESH, UN BLANQUEJADOR AMB EFECTE REFRESCANT

 La fórmula del dentifrici de Dentiblanc blanqueja l'esmalt sense danyar-lo i prevé la formació de placa i tosca.

Per presumir d'un alè extra fresc res millor que el nou dentifrici Dentiblanc extrafresh, de tractament blanquejador i formulat per aquelles persones que volen aconseguir una sensació ultra refrescant en la seva higiene bucal diària. A més de combatre el mal alè, aquest dentífric neta i blanqueja l'esmalt sense danyar-lo, tornant a les dents el seu blanc natural i prevenint la formació de tosca i placa. De venda a farmàcies es distribueix en un envàs de 100 ml.

 
01ABR12

Liftactiv

LIFTACTIV SERUM 10, UNA NOVA APOSTA DE VICHY

 S'acaba de llançar al mercat una innovació de Laboratoris Vichy que es diu Liftactiv Sèrum 10. És un sèrum de 30 ml antiedat que el toleren fins a les pells més sensibles. La idea és usar-lo cada dia 2 vegades al dia, sota de la crema de tractament o només, depenent del tipus de pell.

 Què porta el sèrum?

 Els actius principals són: Rhamnose al 10% i Àcid Hialurònic al 0.4%.

 Per què agrada?

 Per la textura. Quan t'ho apliques la pell queda molt suau, vellutada, suau, allisada. Els porus es dissimulen, s'afinen. S'absorbeix molt bé i queda confortable i elàstica la pell. Molt hidratant i calmant.

 Per a les pells més sensibles funciona  bé, ja que hi ha pocs sèrums en el mercat per tractar les pells més sensibles.

 El Laboratori el recomana per a la pèrdua de fermesa i arrugues. El que és segur és que el hialurònic les va a omplir del 10-20%. Tenen test cosmetoclínicos en pacients sobre l'acció antiarrugues al front, solcs , potes de gall i sota l'ull.

 La concentració de rhamnose és alta, de manera que hi haurà molt bons resultats calmant les pells més sensibles per les seves propietats antiinflamatòries. Se suposa que aquest actiu arriba  fins a la dermis d'origen i aconseguirà regenerar la pell.
 
01ABR12

Vichy

NOU TRECTAMENT REDUCTOR I REAFIRMANT VICHY ESPECÍFIC PER AL VENTRE

 La seva eficàcia és comparada a la d'una sessió d'esport.

 El fenomen d'acumulació de greix a la zona abdominal és una realitat. A més, és un problema compartit tant per homes com per dones. Per això, Laboratoris Vichy llança el seu primer tractament reductor i reafirmant específic per aquesta zona, el ventre i per als dos tipus d'usuaris, homes i dones. Es tracta d'Destock Ventre per a dones que intensifica els efectes reafirmants de l'esport sobre la pell, reduint el contorn de cintura fins a 2,5 cm en 28 dies i Abdo Lift per a homes que en combinació amb l'exercici físic ajuda a fer desaparèixer el greix acumulat a la zona abdominal.

 
30MAR12

Eucerin

EUCERIN SUN PROTECTION, NOVA GAMMA DE SOLARS

 Eucerin llança una completa gamma de productes solars: Eucerin Sun Protection.

 La gamma Eucerin Sun Protection té productes indicats per a la protecció solar de la pell del rostre, cos, pells al·lèrgiques i una línia infantil.

 Eucerin ha desenvolupat Eucerin Sun Protection: una completa gamma de productes solars creats per Eucerin Skin Research Center amb la més avançada tecnologia. El resultat es tradueix en fórmules per a una protecció més eficaç, combinant alts índexs de filtres solars i innovadores textures que ofereixen una sensació dermatològica única per poder gaudir del sol amb la protecció adequada.

 Els productes Eucerin Sun Protection, estan dissenyats i formulats per oferir en les seves aplicacions l'última generació en textures, que no deixen residus, respecten la suavitat natural de la pell i proporcionen una agradable sensació de frescor. Gràcies a la incorporació de Licocalcón A (un extracte natural de l'arrel de la Glycyrrhiza inflata) els protectors solars de Eucerin aconsegueixen una protecció tridimensional, arribant a les capes més profundes de la pell protegint les cèl · lules enfront dels radicals lliures induïts per la radiació solar.

 

 
16MAR12

Vichy

IDEALIA DE VICHY, PER UNA PELL IDEAL

 Vichy revela el secret per a una pell per a una pell ideal: IDEALIA CREMA il·luminadora allisadora. Està especialment indicada per a utilitzar en casos d'estrès i fatiga tant en les pells joves com en madures. Conté Kombucha, actiu concentrat del te, capaç d'allisar i realçar la lluminositat de la pell. Textura agradable, no greix, no enganxosa.

 Es presenta en pots per pells normals/mixtes i pells seques.

 És la primera cura creadora de pell ideal. Per a una pell lluminosa, saludable.

 Quins beneficis té?:

- Relleu allisat
- To uniforme
- Arrugues atenuades
- Lluminositat
- Una textura imprescindible amb un perfum addictiu que es fon amb la pell.

 Indicat per:

 Vichy Idealia Crema il·luminadora Alisadora està indicat per a dones entre 20 i 40 anys que busquen una bellesa natural, saludable i en definitiva una pell ideal sense defectes. Signes de l'estrès, de la fatiga i de l'edat. Conté Kombucha, actiu concentrat del te, capaç d'allisar i realçar la lluminositat de la pell.
 
11MAR12

Al·lergia

EL PERQUÈ DE L'AL·LÈRGIA PRIMAVERAL

 Arriba la primavera i amb ella tot floreix; els dies són més llargs, ens ve de gust estar al aire lliure i sembla que totes les coses agafen una altra lluentor. Esclaten els colors i la natura es reactiva. Tot reneix creant un ambient optimista i positiu.

 Hi ha, però, algunes persones, potser vosaltres, que mai no parlarien de la primavera amb aquests termes, perquè lligat a aquest cicle estacional comença per a elles una època de gran malestar. Són tots aquells que es veuen afectats per l’al•lèrgia primaveral, que tot i no ser una malaltia dolorosa ni invalidant, sí que resulta molt molesta per la seva simptomatologia i pel cansament físic i mental que pot arribar a produir. Amb freqüència el principal símptoma és un degoteig nasal constant que acostuma anar acompanyat d’esternuts, picor al nas, al paladar i als ulls; també hi pot haver sensació de nas tapat, llagrimeig, tos i asma.

 A la majoria dels casos, la picor i el mal aspecte de la pell constitueixen un motiu de consulta freqüent. També es manifesta amb sequetat i descamació i inclús amb taques sovint acompanyats amb símptomes al.lèrgics com asma, rinitis, conjuntivitis i altres.

 La pol•linosi (propagació del pol.len) és una malaltia crònica que es repetirà cada primavera. El més adequat seria fer tractament preventiu durant l’hivern, per reduir la intensitat i la durada dels símptomes. Hi ha teràpies naturals que ens poden ajudar, en aquest cas, l’homeopatia seria ideal tant per a bebès com per adults. És fàcil saber si un és al · lèrgic. Els símptomes són clars: rinitis, conjuntivitis, congestió nasal, esternuts, ulls irritats i plorosos, picor de nas inaguantable, asma

 A això cal sumar-li l'astènia primaveral que és més procliu en els al · lèrgics. En alguns casos, el nas pot sagnar de tant en tant. Això passa sobretot en primerencs.

 Quan es sentin aquests símptomes és imprescindible anar al metge per buscar solucions. Solen venir en forma de pastilles, col · liris per als ulls i esprais nasals. Les pastilles, com els altres medicaments, no valen per a tots per igual. Per això és recomanable fer-se unes proves d'al · lèrgia on amb tota certesa se ​​sabrà quanta afinitat es té amb les nostres amigues les gramínies. En aquestes proves pot un dur la sorpresa que no només és al · lèrgic al pol · len. Els àcars o els cabells de gat són altres causants d'al · lèrgia, cada vegada més prolífics.

La millor manera de combatre el malestar que sí o sí té preparada l'al·lèrgia, és prevenir. Si un comença a medicar una vegada que ha reconegut els símptomes, pot pal · liar-, però els tallarà del tot si pren precaucions abans que el pol · len faci de les seves campejant al seu aire pels carrers.

 Els dies de vent són especialment molestos per als que pateixen aquesta malaltia temporal. Una lleugera brisa pot fer volar centenars i centenars d'aquestes petites boletes blanques, el pol · len, i posar-se en els ulls provocant una coïssor molt pesada. A les ciutats és molt comú trobar-se amb carrers plens de pol · len que cau dels arbres, especialment de xiprers i plataners, clàssics en parcs i jardins.

 Allà van uns consells pràctics per combatre l'al·lèrgia primaveral:

 Les finestres han d'estar tancades de 10 del matí a 10 del vespre. En lloc de tractar, es pot col · locar un humidificador.

 Evitar sortir al carrer les hores de major pol·linització, primeres hores del matí i al capvespre. No botigues la roba a l'exterior, les petites partícules del pol·len s'incrusten amb facilitat a les peces. Per això és molt important netejar molt bé la roba, així com els cabells. El fum o el tabac són molt perjudicials per al·lèrgic. També els esprais i insecticides.

 Per reduir la picor d'ulls, és recomanable posar-se unes ulleres de sol quan es surti al carrer. Els dies de major pol·linització, és millor no fer esport, perquè la fatiga augmentarà molt, podent provocar asma. Segons els experts al.lergòlegs, cal evitar els productes lactis, el pa o la pasta. Així com ajudar-se d'altres aliments beneficiosos per combatre l'al · lèrgia, com ara la poma, la pastanaga, la ceba, l'arròs integral o els espinacs.

 Els antihistamínics alleujaran els símptomes, cal ser regular en la presa i estar atents als possibles efectes secundaris. Algunes pastilles poden produir somnolència, i cal anar amb compte amb això. I en mesura del possible, conèixer els índexs de pol · linització ajudarà a gaudir dels dies de major concentració de pol · len en altres llocs amb una densitat menor. La primavera la sang altera. Sobretot si s'és al · lèrgic. Perquè al caloreta, les terrasses que ja afloren, el bon temps i els cossos que deixen anar peces, cal sumar-li el pol · len, les flors, les gramínies, la picor, la coïssor, la renda...
 La primavera dura tres mesos.

 

 
09MAR12

AquaPorin

AQUAporin ACTIVE, GEL DE DUTXA REFRESCANT D'EUCERIN

 Pertany a la nova gamma d'hidratació facial i corporal Eucerin

 Nou gel per a la higiene hidratant i refrescant d'última generació. Formulat a base de Gluco-Glicerol, estimula els canals propis d'hidratació de la pell (les aquaporinas) per garantir una hidratació profunda, fins i tot en les capes més profundes de la pell. Destaca la seva textura lleugera i perfum suau i refrescant.

 El contingut de l'envàs és de 400 ml.
 
28FEB12

Thimoucase

THIOMUCASE D'ALMIRALL ES RENOVA

 Almirall ja té al carrer la seva renovada línia Thiomucase que a més d'estrenar fórmula torna amb una nova imatge, dos nous formats i una nova solució, la crema Thiomucase. Aquest nou tractament està indicat per a combatre la cel · lulitis, i actua cremant el greix acumulat i proporcionant fermesa a la pell. El seu exclusiu component enzimàtic penetra fins al nucli de la cel · lulitis i actua directament sobre l'origen del problema, evitant l'aparició de nous cúmuls de greix, alhora que estimula la reestructuració del col · lagen de la dermis i la circulació, cosa que afavoreix, a seu torn, l'eliminació de líquids i toxines. Aquesta crema es presenta amb dispensació Airless i dos formats, de 200 ml i de 50 ml, pensat aquest últim per portar a la bossa.

 Thiomucase Stick amb Lipodualenzym forma, també, part d'aquesta línia. És un tractament de xoc que combat la cel · lulitis rebel gràcies als seus ingredients actius que actuen directament sobre el metabolisme de les cèl · lules grasses, evitant el seu creixement i la formació de noves cèl · lules adiposes i aconseguint fins reduccions del perímetre de la cuixa de 2,8 cm en 4 setmanes.

 

 
26FEB12

Celiac

QUÈ POT MENJAR UN CELÍAC?

 Les persones que posseeixen aquesta malaltia, tenen un problema alimentari que pot arribar a complicar la vida, per no parlar del molest que és haver d'estar mirant contínuament què és el que poden menjar i el que no. Per això, avui pretenem aportar el nostre granet de sorra i explicar-te què pot menjar una persona celíaca.

 Com és notori, el celíac ha de cuidar la seva alimentació de manera notòria. Tot es centra en el gluten, és a dir, un celíac no pot menjar cap aliment que contingui gluten. Pel que d'aquí ha de partir tota la base dels nutrients que consumeix.

 El menjar dels celíacs passen per menjar peix o marisc fresc, encara que també pot menjar congelats sempre que no estigui precuinat, també pot menjar carn fresca, així com pernil cuit. Has oblidar-te dels embotits i pots menjar peix que hagi estat conservat en oli d'oliva o vegetal.

 Per descomptat, un celíac pot menjar cereals, però sense gluten, així, podrà menjar arròs o blat de moro que no continguin gluten. Els refregits són perjudicials, pel que és recomanable que no consumeixis res precuinat ni utilitzar un oli més d'una vegada, ja que poden quedar restes de gluten.

El formatge ha de ser el més natural possible. La llet i els seus productes derivats són els primers aliments que cal tenir precaució, ja que és fàcil que tinguin gluten.

 Quant a l'oli, és important que sigui un oli 100% vegetal, ja sigui d'oliva, gira-sol o blat de moro. De la mateixa manera, una persona celíaca pot aportar a la seva dieta mantega 100% vegetal. Els llegums fresques, les fruites i les verdures també poden ser afegides a la dieta d'un celíac.

 En conclusió, si ets celíac, no oblidis i sempre recorda, que l'important és fer una dieta sense gluten.
 
22FEB12

Homeopatia

L' HOMEOPATIA UNA ALTERNATIVA

L'homeopatia es basa en quatre principis fonamentals:
 
 
Principi de similitud:
 
El principi fonamental sobre el qual es recolza l'homeopatia, és el principi de similitud. Hahnemann al segle XVIII es dóna compte en les seves repetides observacions, que hi ha dues maneres bàsiques de curar:
a través de la llei dels oposats ia través de la llei dels similars.

Observa que es pot tractar una malaltia oposant-se al símptoma, com per exemple quan fem servir antiinflamatoris per tractar una inflamació. Aquesta és la forma que utilitza la medicina convencional i es basa en mitigar el símptoma mitjançant la seva supressió directa, actuant només en forma parcial.
En l'altra manera, curar pels similars que és el que utilitza l'homeopatia, el medicament actua en la mateixa direcció que ho fa la malaltia, participant a l'organisme en la curació mitjançant una reacció d'estimulació cel · lular. En aquest cas el medicament no s'imposa sobre el símptoma suprimint, sinó que en despertar una reacció d'autocuració el símptoma desapareix a causa de l'acció concreta del propi organisme, fent un tractament més profund i general.

Principi d'experimentació en l'home sa:

Hahnemann, en observar aquest fenomen la seva curiositat científica el va portar a experimentar en si mateix amb la quina i després amb diversos medicaments més. Llavors es va adonar que la similitud dels símptomes produïts experimentalment en un home sa, en aquest cas ell mateix, eren els que el medicament podia curar després en el malalt en base a la similitud dels símptomes diagnosticats en aquest.
Així la quina, va ser la primera substància que experiment en el mateix i això el va animar per experimentar-hi i després en altres voluntaris diferents substàncies descobrint així el poder curatiu de diversos nous medicaments, que en l'actualitat ja són més de dos mil.
 
Principi de la dosi infinitesimal:
 
En les seves experimentacions amb substàncies Hahnemann va haver d'anar disminuint la quantitat o dosi ingerida per evitar els efectes nocius d'aquestes, per a això va començar a diluir en aigua cada vegada més fins gairebé no quedar res d'elles,. Com l'efecte de les substàncies durant l'experimentació eren cada vegada més suaus i limitats decidir a més agitar el flascó en forma de forts cops o sucuciones que per la seva sorpresa, descobreix que les substàncies diluïdes segueixen tenint efecte ia més apareixien ara virtuts amagades en les substàncies que es manifestaven a través de símptomes experimentals en voluntaris sans, que també incloïen l'esfera del mental i emocional.

Resumint, Hahnemann havia descobert que diluint la substància disminuïa la seva concentració a la vegada que els seus efectes nocius (propis de cada substància, segons concentració) i que a més si els agitava o dinamitzava, aquests adquirien noves propietats curatives (ocultes mentre estaven en estat cru o natural).


En realitat, si no fos pels forts cops que li imprimia al flascó entre cada dilució (dinamització), aquesta acció medicamentosa no hagués existit mai. Podem afirmar que un cop creuat aquest límit de dilució si no es dinamitza o s'agita el medicaments amb forts cops entre cada dilució aquest lluny d'augmentar la seva acció, desapareixerà.
La DINAMITZACIÓ, produeix un doble efecte en la substància que s'està diluint i agitant. D'una banda, la dilució aquesta disminuint constantment la matèria o solut pel que químicament es converteix en innocu, però en general per efectes de l'agitació o sucución en què es claven forts cops al flascó amb la substància en preparació, el medicament es fa més efectiu i profund en la seva acció perquè es va energizando cada vegada més, no només actuant en el pla físic, sinó arribant a ordenar aspectes profunds de la personalitat i emocions de malalt.
Aquest nou nivell d'acció de les substàncies, diluïdes i potentizadas va ser descoberta per Hahnemann fa 200 anys, la qual cosa li va donar origen a la HOMEOPATIA.

L'acció dels medicaments homeopàtics no poden ser explicats per les lleis de la química i física convencional. Els avenços en la física i la revolució de tots els conceptes sobre la matèria, l'energia i l'espai temps relatiu sobre el qual va treballar Albert Einstein i successors comencen a donar-li sentit a un univers que funciona d'una manera inesperada i contrari als raonaments i creences habituals ..

L'homeopatia funciona i està basada en principis científics sòlids i demostrables i està començant una era en què la ciència tradicional comença a estudiar més de prop a aquesta ciència bicentenària.

Homeopatia


   
12FEB12

COREGA

GLAXOSMITHKLINE PRESENTA EL NOU COREGA

 Nou COREGA per usuaris d'aparells. El 73% dels usuaris de pròtesi dentals no utilitza una pròtesi completa, ans al contrari, un aparell o pont en alguna zona parcial de la boca. Què fa el nou COREGA PER APARELLS?

   1- Sella l'espai entre la geniva i l'aparell per evitar l'entrada de restes de menjar.

   2-Evita la irritació de les genives causada per l'entrada de restes de menjar.

   3-Soluciona els problemes d'estabilitat i comoditat de la pròtesi. .

GSK


 
   
29DES11

REDERMIC

LA ROCHE-POSAY PRESENTA REDERMIC (R)

 Corrector antiedat amb Retinol Pur i d'Alliberament Progressiva.

 Divendres passat, La Roche-Posay presentar a la premsa el seu corrector dermatològic antiedat-intensiu amb Retinol Pur i amb Retinol d'Alliberament Progressiva (LP), que no produeix intoleràncies: Redermic [R].

 La idea de La Roche-Posay a l'hora de crear aquest producte és que tingués una de les molècules més eficaces com és el Retinol Pur, un ingredient actiu dermatològic de referència per combatre l'envelliment, i que no provoqués intoleràncies, sobretot en les pells sensibles. Leonor Prieto, directora científica de La Roche-Posay, va confessar que una de les assignatures pendents dels seus laboratoris era treballar amb el Retinol, que la forma cosmètica més activa de la vitamina A, naturalment present en el cos. A ella, les cremes amb Retinol sempre li havien donat "respecte".

 El resultat obtingut amb Redermic [R] és màxima eficàcia antiedat sense intoleràncies. Aquesta crema té un 0,1% de Retinol Pur, la concentració més alta que pot donar-se sense que produeixi irritació, i un 0,3% de Retinol d'Alliberament Progressiva (LP), també conegut com linoleato de Retinol. Aquest està format per una cadena de Retinol Pur i una d'Àcid linoleic. En contacte amb l'epidermis es separen, alliberant el principi actiu d'una manera més gradual i precisa. Aquest alliberament progressiva permet aportar una dosi òptima mentre que es respecta el llindar de tolerància de la pell.

 Prieto va assegurar que s'obtenen resultats després de vuit setmanes d'ús. "Es pot emprar sol. Per a les pells grasses i normals va fenomenal. Per a les pells més seques, es pot combinar amb una crema hidratant. L'ideal és usar-la per la nit. Està pensada especialment per a dones de més de 50 anys o per a les que ronden els 35 i que no s'han cuidat o han estat molt exposades al sol. Els homes igualment se la poden aplicar, ja que és molt neutra i s'absorbeix molt bé gràcies a la seva textura ultralleugera ", va explicar.

 
   
12GEN12

Pastillas contra el dolor ajeno

Almiron 4, creixement òptim pels nens entre 2 i 3 anys

 
   
  2014 2013 2012 2011