ATAAF Girona SECCIÓ PROFESSIONAL  
   
20GEN15 ASTONIN

ASTONIN TABLETES

  Subministrament de ASTONIN TABLETAS, 40 comprimits (CN: 654766), com a medicació estrangera.
El principi actiu és FLUDROCORTISONA.

 
20GEN15

eliquis

ELIQUIS 2.5MG. I 5MG PARCIALMENT FINANÇAT

 Des del CatSalut informen que a partir del dia 21 de gener, el medicament ELIQUIS 2,5 mg i 5 mg, passa a ser parcialment finançat, és a dir, només serà finançat a càrrec del CatSalut per a determinats diagnòstics, i només podrà ser prescrit en RE, tal com passa amb altres medicaments (EXOI i altres....).
 
05GEN15 IVA

CANVI D'IVA PER ALS PRODUCTES SANITARIS

PRODUCTE IVA (des de 1/1/2015) OBSERVACIONS
Xeringues 21%  
Cotó 21%-10% 10% prestacions finançades
Termòmetres 21%  
Tensiòmetres 21%  
Glucòmetres 10%  Dispositius lectura automàtica glucosa
Envasos recollida de mostres 21%  
Tiretes 10% Apòsits amb capa adhesiva
Apòsits ull de poll impregants amb àcid acetilsalicílic 10%  
Apòsits de silicona per friccións a pell  10%  
Canelleres, colzeres, genolleres, destinades al tractament de lesions 10%  
Productes d'ostomia: bosses, pastes, adhesius, etc 10%  
Productes per neteja de pròtesis dentals 21%  
Complements alimentosos 10%  
Tires reactives 10%  
Gotes oculars, solucions d'aigua de mar, sèrum fisiològic 21%  
Cadires de rodes  10%-4% 4% persones amb minulvalia de més 33 %

 
17DES14

PRADAXA

PRADAXA, NOVA CONDICIÓ DE FINANÇAMENT

 El CATSALUT ha informat que a partir del dia 15 de desembnre, el medicament PRADAXA 110MG. I 150MG. passa a ser parcialment finançat, només serà finançat a càrrec del CATSALUT per a determinats diagnòstics, i només podrà ser prescrit en RE tal com passa en altres medicaments.

Si el diagnòstic del pacient no compleix els requisits de finançament, haurà de pagar el 100% de la medicació.
 
30OCT14

CN NO FACTURABLES A PARTIR 1 DE JUNY 2015

662879 Enantyum 25mg. 20 sobres 10ml. sol. oral.
662876 Dexketoprofè Menarini 25mg. 20 sobres sol. oral
662877 Quiralam 25mg. 20 sobres sol. oral
653050 Risperidona Mylan 4mg. 28 comp.rec amb pel.l.
662878 Ketesse 25mg. 20 sobres sol. oral
870063 Seroquel 25mg. 6 comp.rec.amb pel.l.
901249 Dolo-Voltaren 46.5mg. 20 compr.dispersables
654668 Ibuprofè Kern Pharma 600mg. 40 sobres gran.efervescent EFG
667808 Aciclostad 200mg. 100 compr
-----
"MEDICAMENT QUE PASSA A ÚS HOSPITALARI"

950584 Enison 5mg. 1 vial

 
28MAI14

Cilclar

CILCLAR DESAPAREIX, SYSTANE APAREIX

 El laboratori ALCON ha informat que a partir del mes de juny deixarà de comercialitzar el producte CILCLAR 20 TOVALLOLETES ESTÈTILS. En el seu lloc la marca que promocionarà serà amb aquesta indicació SYSTANE 30 TOVALLOLETES ESTÈRILS.

SYSTANE TOVALLOLETES conté un netejador de parpelles i pestanyes , estèril i suau per la higiene ocular diària i també amb capacitat desmaquillant. El codi nacional serà 169450.8 i tindrà un preu de 14.53€. 
22ABR14 Ordre Ministerial

ORDRE MINISTERIAL. PREUS DE REFERÈNCIA

• El Ministeri de Sanitat ha publicat l'Ordre Ministerial , per el qual es determinen els nous conjunts de medicaments, els seus preus de referència, i es revisen els preus de referència fixats per els conjunts determinats amb anterioritat i s'eliminen els conjunts de referència que han deixat de complir els requisits necessaris per la seva creació.

• A l'annex 1 es relacionen els conjunts de medicaments que es dispensen en oficines de Farmàcia mitjançant recepta mèdica oficial u ordre de dispensació, els seus preus industrial de referència i els preus de referència. Son de nova creació els conjunts enumerats del C-231 al C-480.

• A l'annex 2 es relacionen els conjunts de medicaments d'àmbit hospitalari, inclosos els envasos clínics, i els seus preus de referència. Son de nova creació els conjunts enumerats del H-69 al H-100 i del EC-1 al EC-171 .

• A l'annex 3 es relacionen tots els conjunts de referència de medicaments amb el preu de referència de cada conjunt (PRC), i el seu motiu de creació.

• A l'annex 4 es relacionen tots els conjunts de referència de medicaments que han estat suprimits i el seu motiu.

• A l'annex 5 es relacionen les presentacions de medicaments declarades com innovacions galèniques.

• A l'annex 6 es relacionen les presentacions de medicaments que no han format conjunt de referència.

• A l'annex 7 es relacionen les presentacions de medicaments i el conjunt de referència al que s'integraran d'acord a l'article 5.3b) del RD 177/2014 de 21 de març.


Proyectos Orden actualización precios referencia abril 2014 PDF
 
04ABR14

Medicaments

LLISTATS DE MEDICAMENTS AMB PROBLEMES DE SUBMINISTRAMENT

 Per més informació es pot visitar la pàgina web de l'AEMPS:

http://www.aemps.gob.es/..

AEMPS 1.pdf
AEMPS 2.pdf
 
19MAR14

RETIRADA DE LOTS DE PRODUCTES

• Ordre de retirada del mercat del lot H5DC1 del medicamentLORATADlNA NORMON 1mg/ml JARABE EFG, 1 flascó de 120 ml (CN 884197) i devolució al laboratori per les vies habituals. El motiu de la retirada és la detecció de traces d'oli de girasol a la glicerina utilitzada per a la fabricació del lot H5DC1 del citat medicament.

• Ordre de retirada del mercat de diversos lots del medicamentLACEROL RETARD 120 mg CÁPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA, 40 capsules (CN 863191) i devolució al laboratori par les vies habituals. El motiu de la retirada és un resultat fora d'especificacions (assaig de dissolució).
Els envasos disponibles d'aquests lots s'han de retornar al responsable de la comercialització pels conductes habituals.


   
13MAR14

NO COMPRIS MEDICAMENTS EN WEBS IL.LEGALS

 La campanya "No compris medicaments en webs il • legals. És un error fatal per a la teva salut "és una campanya promoguda des de l'Agència Espanyola de Medicaments.

Cada vegada és més freqüent rebre, la majoria de les vegades sense la nostra autorització, ofertes de medicaments a través d'Internet. A diferència d'altres productes que es venen a través d'Internet, els medicaments tenen un impacte directe en la nostra salut i perquè el seu ús sigui segur es requereixen les garanties de qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació que donen les autoritats sanitàries, i una adequada actuació dels professionals sanitaris en la prescripció i dispensació.

Consells per a reconèixer webs il.legals:

-Venen medicaments no autoritzats al nostre país.
-En altres casos els medicaments que venen aquestes webs són falsificacions de manera que imiten al medicament original autoritzat de manera que no són fàcilment distingibles.
-Venen medicaments que requereixen recepta mèdica.
-Són webs que no es corresponen amb oficines de farmàcia legalment autoritzades.
-Són webs en què no s'informa de qui és el propietari, el farmacèutic responsable de la mateixa i no hi ha una direcció física de l'oficina de farmàcia o identificació sobre la mateixa.
-És una activitat comercial fraudulenta, pel que estàs posant en perill les teves dades personals i financers.
Els medicaments que se subministren a través de web il • legals tenen riscos importants per a la teva salut :

• Més de la meitat dels medicaments que circulen a través d'Internet són falsificacions fabricades sense garanties a partir de substàncies no autoritzades , de baixa qualitat o amb efectes tòxics , que poden produir danys irreparables a la salut .
Un medicament venut en una web il • legal no té les garanties legals de qualitat , seguretat , eficàcia i correcta informació i posa en risc la teva salut . En moltes ocasions es tracta de medicaments falsificats o de baixa qualitat , que es fabriquen a la clandestinitat sense mesures de control respecte als seus ingredients ni al procés de fabricació i per tant no hi ha cap garantia quant a la seva qualitat , seguretat i eficàcia, i per això suposa un risc impredictible per a la teva salut .

Es desconeix on són fabricats ( instal • lacions) , amb què ( matèries primeres utilitzades ) com ( quins procediments ) , etc . , A més , es troben fora del canal legal , sense cap garantia en el fet que s'hagin observat les condicions de distribució , emmagatzematge i conservació necessàries , la qual cosa suposa riscos addicionals en cas que es consumeixin .

A tot això se suma que es venen en canals il • legals sense cap control mèdic per a aquells que necessiten que un professional sanitari els prescrigui .

Tots aquests són fets que posen de manifest els riscos que representen per a qui els consumeix .

.
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) autoritza els medicaments abans de la seva comercialització i, juntament amb les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, supervisa el canal legal de subministrament de medicaments a la població. L'objectiu és assegurar que els medicaments que arriben als consumidors són de la qualitat adequada, eficaços, segurs i es subministren amb la informació necessària per a un ús correcte.

La intervenció de professionals sanitaris qualificats (metges, odontòlegs, infermers i farmacèutics) és imprescindible per a un ús adequat dels medicaments.

Tots aquests són fets que posen de manifest els riscos que representen per a qui els consumeix. (informació d'AEMPS).

 
05MAR14

LLISTAT DE MEDICAMENTS A PVP


 
04FEB14

ACLARIMENT RECEPTES D'ALTRES CCAA

 Segons normativa vigent, en les receptes paper prescrites a pacients d'altres CCAA, és obligatori informar de l'identificació del pacient (CIP-SNS asignat pel Ministeri de Sanitat, o CIP assignat per la corresponent CCAA, qualsevol del dos).
A la inserció d'aquestes RP s'haurà de continuar informant del CIP especial 9CCAnnnnnnnnn però, a més, s'haurà de continuar informant del CIP emès a la corresponent CCAA ( indicat a la TSI del pacient).
Aquesta informació addicional del pacient només es podrà fer mitjançant la nova versió del PGOF, que ja s'està distribuint a les OFs de Catalunya.
La implantació d'aquesta nova versió s'està realitzant de manera progressiva. En cap cas la no complimentació d'aquesta informació del pacient, mentre això no sigui possible, invalidarà la dispensació o serà causa de la seva devolució.
Tanmateix, el fet d'informar d'aquesta dada del pacient, no modifica el circuit actual d'entrega de receptes paper.

   
20GEN14

COPAGAMENTS ANY 2014

 Apartir de l'1 de gener s'utilitszen els límits màxims s'aportacions mensuals dacord amb el RDL 16/2012:


 
Històric  2014 2013 2012 2011
Històrica Alerta Professional