ATAAF Girona ARTICLES / NOTÍCIES  
   
31JUL17

Nuri Pons 

COMITÈ d’ÈTICA ASSISTENCIAL (CEA)

L’activitat sanitària està basada en l’anomenat mètode científic, però, a més de la qualitat tècnica, la societat actual demana una assistència humanitzada i personalitzada. Des de 1947 s’elaboraren els Codis d’Ètica (com el de Nuremberg) i no fou fins l’any 1966, als EEUU, que es proposà la creació de Comitès d’Ètica en les institucions sanitàries (Hospitals, CAPS, geriàtrics, centres sociosanitaris). El primer CEA d’Espanya fou creat a l’hospital de Sant Joan de Déu (Sant Boi del Llobregat) el 1974;i actualment, a Catalunya hi ha 57 CEAs acreditats  

 El Comitè d’Ètica està al servei dels pacients, els seus familiars i dels professionals per ajudar en la DELIBERACIÓ dels conflictes ètics que es puguin plantejar en l’exercici de l’assistència sanitària amb l’objectiu, en darrera instància, de millorar la qualitat assistencial  

MEMBRES DEL CEA

La Llei preveu que sigui un grup multidisciplinar format per professionals sanitaris, juristes i filòsofs amb formació en Bioètica. Tots els membres comparteixen els compromisos de VOLUNTARIETAT, DISPONIBILITAT i CONFIDENCIALITAT, com a responsabilitats derivades de la seva pertinença al Comitè i actituds per a treballar-hi activament.        

 FUNCIONS DEL CEA

Es treballa en els àmbits de:

      a)Formació bàsica i continuada dels membres del CEA i del personal de la institució sanitària

      b)Resolució de casos

      c)Assessorament a la institució:

-Elaboració del Codi Ètic del centre (fent-ne reavaluacions periòdiques)

-Proposta i elaboració de protocols d’actuació en situacions clíniques i sanitàries habituals que plantegin problemes ètics

     d)Promoció de la investigació en el camp de la bioètica                                  

NO SÓN FUNCIONS DEL COMITÈ D’ÈTICA ASSISTENCIAL

Definir-se sobre les denúncies, queixes o reclamacions presentades contra l’activitat assistencial.  

QUI POT SOL.LICITAR L’INTERVENCIÓ DEL CEA?

L’assesorament el pot sol.licitar el propi pacient, els seus familiars o representants legals, els professionals del centre o la pròpia institució.  

REGULACIÓ LEGAL

Els CEAs, per dur a terme la seva acció amb eficàcia reforçada, han de rebre una legitimació oficial.

A Catalunya, l’acreditació dels CEAs la fa la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en compliment de l’Ordre de 14 de desembre 1993 (LCAT 1993/583), que fou la primera reglamentació existent a l’estat español.          

 

 
07JUN17

Nuri Pons 

CONFIDENCIALITAT

 Confidencialitat és l’obligació ètica i legal imprescindible per a establir una relació de confiança entre el pacient i el professional (sigui quin sigui l’àmbit de treball).
En l’àmbit sanitari entenem per CONFIDENCIALITAT el Dret del pacient a què tots aquells que arribin a conèixer dades relacionades amb la seva persona, per la vinculació laboral al participar, de forma directa o indirecta: respectin la seva intimitat i compleixin amb el deure de secret.

JUSTIFICACIÓ ÈTICA

La formulació dels DRETS HUMANS va tenir conseqüències òbvies:
el dret a la intimitat i a la confidencialitat i el deure de secret.
Malgrat tot, en els temes de gestió del propi cos (l’atenció sanitària) el reconeixement del principi d’autonomia ha trigat molt més temps. Recordem que no fa gaire l’accés a les dades de la pròpia història clínica estava vetat als pacients


COM S’EDUCA LA CONFIDENCIALITAT?

La majoria de les conductes s’aprenen per l’anomenat APRENENTATGE VICARI: és una forma d’adquisició de conductes noves per mitjà de l’observació (és el mètode més antic i efectiu).
L’estudiant/profesional aprendrà a valorar la confidencialitat si el seu professor/cap ho fa i si la institució on treballa dóna valor a aquest aspecte.

GESTIÓ (en un món i un temps gens confidencials)

Quan parlem d’assistència sanitària hem de tenir present que existeix una estreta relació entre la informació, la tecnologia, la salut i l’ètica. A més, la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (T.I.C.) han permés, progressivament, el tractament de més informació, l’emmagatzamatge massiu i l’intercanvi de dades.

A finals dels anys 70 apareix el concepte AUTODETERMINACIÓ INFORMATIVA que és el dret que té tota persona a:
•accedir a les seves pròpies dades
•rectificar les errònees
•cancel.lar les que s’han modificat
•saber qui té informació i de quin tipus sobre la seva persona
•conèixer amb quina finalitat es tracten les dades


Nuri Pous/ juny 2017

 

   
 
20MAI17

Nuri Pons 

BIOÈTICA

Ètica del grec “ethos” significa caràcter, manera de ser, costum. Al llatí es va traduir per “mo”, en plural “mores”: entenent-lo també com a costums. La formació ètica és inherent en la pròpia vida humana.
L’home va adquirint al llarg de la vida la capacitat de discórrer/ discernir entre el que és bo i el que és dolent, d’acord amb la jerarquia de valors que l’entorn en què neix, creix i es desenvolupa li va proporcionant.
Ètica i moral són conceptes que es solen utilitzar com a sinònims, si bé en el context actual s’utilitza més la paraula ètica, potser per les connotacions de tipus religiós de la paraula moral.
La moral surgeix quan l’home passa a formar part d’un col.lectiu o comunitat i això determina l’aparició d’un seguit de normes per assegurar la convivència entre la seva conducta i els interessos de la societat on viu (d’aquí la diferència entre ètica i moral).

DEL MODEL PATERNALISTA A L’AUTONOMIA DEL PACIENT
La preocupació per l’ètica en les relacions entre els professionals sanitaris i els pacients és recent; fins fa poc, el model tradicional de la pràctica clínica deixava en mans dels professionals la decisió de totes les qüestions que afectaven l’interès dels usuaris del sistema sanitari. Aquesta relació asimètrica estava basada en principis que es reconeixen com a paternalistes des del període Hipocràtic.
Així doncs, la relació professional/ malalt s’ha regit des de l’origen de la medicina occidental pel principi “fer el bé i no fer el mal” conegut com a “PRIMUM NON NOCERE”; Segons els clàssics, les malalties produien dolor i aquest dolor alterava la ment, fent difícil prendre decisions. Per tant, el metge assumia decidir per la persona que estava cuidant,...
Actualment, els professionals sanitaris ens veiem confrontats a conflictes de valor inimaginables fa uns quants anys, ja que, la medicina que es practica compta amb tota mena d’innovacions tecnològiques i pot tendir a separar el “fet tècnic” i el “fet humà”.
Interrogants del que és el BÉ en casos com:
-recuperació de pacients amb dany cerebral, avortament, transplantament, diàlisi, reproducció assistida,...
-fins on podem arribar?
-hem de fer tot el que som capaços de fer?
A la reflexió i la pràctica sobre els problemes ètics que plantejen tots aquests avenços se li ha donat el nom de BIOÈTICA; no és un afegit a la professió o una moda passatgera sinò que forma part de la identitat de totes les professions sanitàries, sigui quin sigui l’àmbit de treball.

Nuri Pous/ maig 2017

 

 
06JUN16

Home 

XERRADA HIPERTENSSIÓ 16 JUNY

 
18MAI16

Home 

ASSEMBLEA GENERAL 2016- IMATGES

010203040506

 
10MAI15

Home 

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El proper diumenge dia 15 celebrem a l'Hotel Carlemany de Girona l'Assemblea General de socis.

L'ordre del dia és el següent:


Convocatoria a les 11:30h.

Temes a tractar:
Lectura i aprovació acta anterior
Informe Tressoreria
Dimissió de la junta
Formació nova junta
Precs i preguntes
A les 11.30 H visita guiada pels acompanys sortida davant l'Hotel Carlemany

Us recordem que l'últim dia per apuntar-vos es el 11 de Maig a les 15H

 
30ABR16

Home 

ASSAMBLEA GENERAL

 Benvolguts companys aquest any portarem a terme la nostra Assemblea General el dia 15 MAIG a l'Hotel Carlemany de Girona. La primera convocatòria serà a les 12h . Mes endavant us farem arribar l'ordre del dia .

Preu soci: gratuït
Preu acompanyant: 30€

L' últim dia per apuntar-vos es el 11 de Maig
Per fer l'ingrés es pot fer al BBVA 0182 2775 17 0201533993

Fins aviat

LA JUNTA

 

29MAR15

Eucerin 

XERRADA 7 ABRIL 2016

XERRADA 7 ABRIL 2016
TEMA: SOLARS EUCERIN
LLOC: HOTEL CARLEMANY
HORA: 21 H
CONFIRMA ABANS DEL DIA DEL 5 ABRIL

IMPORTANt. EN CAS QUE UN CONVIDIN DIRECTAMENT DEL LABORATORI ES NECESSARI COMUNICARU A L'ASSOCIACIÓ

 

 
02MAR16

Lilly 

XERRADA EL 9 MARÇ

  XERRADA EL 9 MARÇ AL RESTAURANT EL CABRIT DE LA CRTA. BARCELONA DE GIRONA

LABORATORIS : LILLY

HORA: 21H

TEMA: "Abordatge del client potencial de patir disfuncio erectil: trucs i sutileses de la practica diaria"

PONENT.: Aina Riera. Farmacuetica.

CONFIRMAR ABANS DEL DIA 7 DE MARÇ A LES 15H

 

 

 
23DES15

La Grossa 

S'HA ADQUIRIT NÚMEROS DE LA GROSSA

 Tal i com varem quedar en la passada Assemblea General, aquest any no feriem loteria de Nadal i hem adquirit per la nostra ATAAF loteria de la Grossa per valor de 100 euros.

El Número és el 67977.

 

 
17DES15

Home 

22 DESEMBRE ASSEMBLEA DE SOCIS

 Aquest any portarem a terme l'Assemblea de Nadal el dia:
22 de DESEMBRE

LLoc: Restaurant EL POU c/ Montnegre 51 de Girona

Confirmar abans del dia: Dijous 17 de Desembre
Nomès per socis


1ª Convocatoria a les 21h
2ª Convocatoria a les 21:15h es prega puntualitat

 

 

 
09NOV15

Impagament farmacèutic 

CAMPANYA DELS FARMACÈUTICS CONTRA L'IMPAGAMENT

 Les farmàcies catalanes han posat en marxa una campanya per denunciar els retards en el pagament dels medicaments.El deute que té l'administració amb les 3100 farmàcies d'arreu de Catalunya és de 330 milions d'euros que equival a quatre mesos d'impagament.

La campanya vol fer veure als usuaris que les farmàcies avancen els diners que després l'administració hauria de reembolsar. Durant els quatre anys que els farmacèutics porten patint retards en el pagament, a més de no haver cobrat mai quan tocava, el deute s’ha anat agreujant periòdicament.Impagament Farmacèutics  

 

 
09OCT15

Marató de donació de sang 

MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG A GIRONA

  Dijous dia 15 d'octubre tots aquells socis que estiguin interessats en donar sang ho podran fer a la ciutat de Girona, concretament a la Casa de Cultura. L'horari establert serà de 10 a 14.30h i de 15.30 a 21h.

Marató de donació de sang

 

 
19MAI15

Home 

L'ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL

 El proper dia 7 De Juny, diumenge, tindrà lloc la nostra 60 Assemblea General aquest any la portarem a terme, al Restaurant “ SILOC” de Girona (Crta. Dels Angels-La Creuta)

1ª Convocatòria: 12:30h 2ª Convocatòria: 12:45h

ORDRE DEL DIA:
- Benvinguda als assistents
- Lectura i aprovació Acta anterior si s’escau
- Informe Tresoreria
- Estat del Conveni
- Informe del President
- Renovació Junta
- Precs i preguntes


Acabada l’Assemblea, tindrà lloc com cada any el dinar de germanor i el sorteig de regals
( si n’hi ha)
Per inscriure’t cal fer-ho per:
TELEFÒN .................... 667717312
EMAIL...........................ataafgirona@gmail.com
LA DATA LÍMIT PER INSCRIPCIONS SERÀ EL DIA 3 DE JUNY A LES 15H.
PREUS:
SOCI: 5€
ACOMPANYANT: 27€
NENS: 12€

S’HA DE FER L’ INGRES ABANS DEL DIA 3 JUNY
AL Nº DE COMPTE: BBVA 0182 2775 17 0201533993


Important: A l’hora de fer l’ ingrés: S'ha de posar el nom del soci (no el nom del acompanyant) 

 
12MAI15

Home 

DIA 7 DE JUNY L'ASSEMBLEA GENERAL

  L'ASSEMBLEA GENERAL AQUEST ANY LA PORTAREM A TERME EL DIA 7 DE JUNY, AL RESTAURANT SILOC DE GIRONA .D'AQUI UNS DIES UNS ENVIAREM A TOTS ELS SOCIS L'ORDRE DEL DIA, I LA MANERA D'APUNTAR-SE.

 

 
10ABR15

Ketamina 

MAL ÚS DE KETAMINA

 Compte amb l'ús de la KETAMINA d'ús veterinari que s'utilitza com a droga d'abús. S'ha detectat un increment en la demanda del medicament IMALGENE 1000 (Ketamina) en algunes farmàcies. Des del Departament de Salut han demanat que les farmàcies extremin les precaucions en totes les dispensación de medicaments d'ús humà i veterinari i que es demani sempre la recepta mèdica o veterinària.

 

 
10ABR15

CATSalut 

CAUSA DE DEVOLUCIÓ DEL CATSALUT

Us recordem que CatSalut aplica causa de devolució total, DT4, a totes les dispensacions electròniques (RE), a les quals es detecti canvi de dosi del medicament prescrit, canvi de principi actiu i/o canvi de forma farmacèutica (excepte que siguin de mateixa agrupació homogènia-AH).

Aquestes devolucions s'han fet efectives a partir del mes de gener del 2015.

 

 
19FEB15

INFARMA 2015 

TORNA INFARMA 2015

 Els pròxims dies 24-25 i 26 de marça tornar infarma a Barcelona. Infarma 2015 reuneix dos esdeveniments de gran interès pel sector farmacèutic: el Congrés Europeu per a Oficines de Farmàcia i Saló de Medicaments i Parafarmàcia, el qual s'exposen les novetats i els productes.

Infarma aquest 2015 ha canviat de lloc i se celebra a Fira de Barcelona en el recinte Ferial Gran Via.

 

 
11MAR15

MUFACE 

ROBATORI O PÈRDUA DE TALONARI MUFACE

 S'ha rebut de MUFACE informació pel que fa a la Sostracció o pèrdua del talonari amb codi Y18825343076 .

 

 
12FEB15

SIGRE 

QUÈ S'HA DE DUR AL PUNT SIGRE

 

SIGRE

SIGRE

 
06FEB15

SIGRE 

UTILITZEM BÉ EL SIGRE

 SIGRE ha informat que ha detectat residus de productes químics i reactius procedents de l'elaboració de fórmules Magistrals en les bosses. La normativa ambiental vigent fa que aquesta activitat no es pugui dur a terme i suposa risc personal implicat en el procés de recollida i transport dels residus de medicaments.

Aquest tipus de productes químics i els seus envasos han de ser gestionats per un gestor de residus autoritzat. Mai s'ha de dipositar en els punts SIGRE.

 

 
29GEN15

LYRICA 

EL MEDICAMENT LYRICA, LÍDER EN VENDES

 El diari econòmic Expansión detalla en un article quins són els medicaments líder en vendes al conjunt de l'Estat Espanyol. Lidera el ranking el medicament Lyrica de Pfizer amb 276,55 milions d'euros facturats. El segon que més factura és Lantus de Sanofi amb 218,89 milions. En tercer lloc es troba l'inhalador Seretide de GSK.

 

 
03OCT14

IVA 

ACLARIMENT SOBRE EL CANVI D'IVA

 El canvi d'IVA que a partir del dia 1 de gener es va fer efectiu en determinats grups de productes ha general molts dubtes i per aquest motiu, el Consejo General ha volgut aclarir sobre el canvi d'alguns d'aquests articles que els detallem a continuació:

21%:

Xeringues, guants de cirurgia, de vinil, termòmetres, envasos de recollida de mostres, productes per a la neteja de pròtesis dentals, gotes oculars, solucions d'aigua de mar, sèrim fisiològic i cotó en discos per desmaquillatge.

10%:

Cotó en ziga-zaga amb cupó precinte, gasses, mesuradors-glucòmetres, tiretes, apòsits d'ull de poll impregnats d'àcid acetilsalicílic, apòsits de silicona per a rascades, canelleres, genolleres, colzeres, cuixeres, productes d'osmstomia, complements alimentaris, tires reactives i cadires de rodes.

PRODUCTES PENDENTS DE CANVI:

Reactius per a detecció de drogues, test d'embaràs, oculació, menopausa, productes per a la fixació de pròtesis dentals, solucions interarticulars d'``acid hialurònic.

 

 
15DEST14

Home 

18 DESEMBRE, ASSEMBLEA DEL NADAL

  El proper dia 18 de Desembre, dijous, tindrà lloc la nostra Assemblea Ordinària de Nadal en el Restaurant CARLEMANY de Girona
1ªConvocatòria: 21:00 h. 2ªConvocatòria: 21:15h.
Abans de començar l’assemblea uns deu minuts els Laboratoris Alcon ens parlaran sobre el tema Llàgrimes artificials

ORDRE DEL DIA:
- Benvinguda els assistents
- Lectura i aprovació Acta anterior si s’escau
- Informe Tresoreria
- Estat del Conveni
- Loteria
- Informe del President
- Precs i preguntes
Acaba l’Assemblea, tindrà lloc com cada any el tradicional Sopar de Nadal , aquest any com tenim molt de gasto amb el conveni cobrarem 5€ per soci els quals s’hauran d’abonar el dia del sopar (us agrairíem ho portéssiu just)

Per inscriure’t cal fer-ho per:
TELEFÒN .................... - 667 717 312
EMAIL...........................ataafgirona@gmail.com
LA DATA LÍMIT PER INSCRIPCIONS SERÀ EL DIA 16 DESEMBRE A LES 15H.
Aquest any com ja és tradició, el sopar es exclusiu pel Soci. Us agriríem que ens aviseu, si no podeu assistir, 48 h abans per tal de comunicar-ho al Restaurant.

 

 
23OCT14

LABCATAL 

LABCATAL IBERICA ENTRA EN LA COSMÈTICA

 El laboratori LABCATAL IBÉRICA llançarà pròximament al mercat una línia d'alta cosmètica anomenada RUBODERM.

LABCATAL 

 
13OCT14

Loteria Nadal 2014 

ASURT A LA VENDA LES BUTLLETES DE LA LOTERIA NADAL 2014

 Ja està a la venda les butlletes participatives de la loteria del Nadal que les podeu trobar a les oficines de farmàcia. El número 75.530 és l'escollit per a què el proper dia 22 de desembre doni la sort a la nostra Associació. El preu per butlleta és de 5 euros dels quals el portador interessa la quantitat de 4.10 euros.

Per tots aquells socis que venen les butlletes, s'ha de fer l'ingrés abans del dia 18 de desembre i sobretot és molt important posar el nom i cognoms i la farmàcia venedora.

LOTERIA_2014.pdf

 

 
03OCT14

L'arbre dels petits valents 

L'ARBRE DELS PETITS VALENTS

 L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha demanat col.laboració a les farmàcies catalanes, a través del Col.legi de Farmacèutics de Catalunya, en la captació de fons per la construcció un hospital de dia amb la finalitat d'atendre nens i nenes que requereixen tractaments oncològics. La campanya s'anomena "L'ARBRE DELS PETITS VALENTS" i consisteix en la venda a les farmàcies d'una capseta que conté caramels sense sucre i gluten al preu de 2,50 euros, import que va integrament per la causa.

L'arbre dels petits valents

 
05SET14

EUCERIN 

ACORD DE COL.LABORACIÓ EUCERIN-CREU ROJA

  Al nostre país es produeixen més d'un milió i mig d'accidents domèstics anualment. Creu Roja i Hansaplast s'han unit per a col.laborar amb el programa "En la teva llar, estíma't" per al qual les dues organitzacions treballaran conjuntament per a generar conciència social sobre la importància dels primers auxilis en els diferents àmbits de la nostra vida, millorar la vida de les persones donant els estris necessaris per aprendre a prevenir i actuar davant els petits accidents del dia dia de la nostra vida i també crear sinèrgies amb les farmàcies per augmentar la difussió del programa i millorar en la recomenació professional.
Dintre aquesta campanya ambdues organitzacions arrancaran el segon cap de setmana de setembre amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Primers Auxilis. Durant els dies assenyalats diverses ciutats iniciaran acciones per a què la població prengui conciència de la importància del coneixament dels primers auxilis per als petits accidents del dia a dia. Es pot consultar les dates i les ciutats en la pàgina web de Hansaplast www.hansaplast.es.
 
02SET14

Euro 

DEVOLUCIÓ TAXA EURO PER RECEPTA

  EL CATSALUT han informat, el procediment pel qual els ciutadans poden sol-licitar la devolució dels imports que van abonar en concepte de la taxa EURO PER RECEPTA, la qual va estar vigent entre el 23 de juny de 2012 i el 15 de gener de 2013.

El formulari de sol-licitud de retorn està publicat a la pagina web del Catsalut i els interessats l'han de presentar complimentat al seu Centre d' Atenció Primària o a la Unitat d'atenció al client de la Regió Sanitària corresponent.

Per obtenir informació addicional poden contactar amb el 061- CatSalut respon.


 

 
  Històric 2014 2013 2012 2011